Elcykelpremie

Med den nya elcykelpremien kan du köpa marknadens bästa elcykel till ett ännu bättre pris.

Upp till 25% tillbaka vid köp av elcykel

I budgetförslaget för 2018 avsätter regeringen 350 miljoner kronor till en elfordonpremie för köp av elcykel i syfte att förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig. Premien innebär att privatpersoner som fyllt 18 år ska få ett bidrag vid köp av en elcykel. Bidraget ska motsvara 25% av elcykelns pris inklusive moms, upp till maximalt 10 000 kr.

Premien ska gälla retroaktivt från den 20:e september 2017. För att kunna ansöka om bidraget måste kvittot sparas. På kvittot ska det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer eller annat ID-nummer. Det kommer att gälla en begränsning på en premie per person. Hobby- eller leksaksfordon kommer inte att omfattas av premien.

Riksdagen kommer att besluta om förslaget under hösten. Regeringens plan är att förordningen om elfordon ska träda i kraft den 1 januari 2018. Dock kan det dröja en bit in på våren innan premien betalas ut.

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket skall ansvara för utbetalningen av bidraget som för tillfället arbetar med hur det skall gå till. Frågor om detta kan ställas till Naturvårdsverkets kundtjänst.

Specialized kallar sin serie av elcyklar för Turbo. Det är ett talande namn, då hela filosofin bakom dessa elcyklar sammanfattas ”It’s you, only faster”. Cykelns alla delar är utformade för att skapa en så naturlig cykelupplevelse som möjligt. Den mittmonterade motorn som kommer från Brose håller vikten centrerad och är den tystaste och mest kraftfulla motorn på marknaden. Batteriet är integrerat i ramen vilket skapar en ren och snygg design. Alla displayer och kontrollpaneler är intuitiva och lättanvända. Allt detta tillsammans med massor av avancerad teknologi, som cyklisten kan vara tacksamt ovetande om, skapar en serie elcyklar utan motstycke.

Se alla våra elcyklar